Talentenschool – Turnhout

Secundaire scholen
Talentenschool Turnhout was op zoek naar nieuw meubilair dat aangepast was aan onze noden.
De functionaliteit van het gebouw en de het schoolmeubilair moeten elkaar aanvullen en versterken.
DOX heeft ons op een aangename manier verrast met hun nieuwe vormen en totaalconcepten.

 

Het modulair meubilair beantwoordt aan ons competentieontwikkelend onderwijs en onze visie naar de school van de toekomst.
Na een nauwe samenwerking en het uitwerken van een voorstel waren de leerkrachten unaniem enthousiast om voor DOX schoolmeubilair te kiezen. Eigentijds, uitdagend en functioneel.
Erik Thijs, Technisch Adviseur Coördinator– Talentenschool Turnhout

Een ‘ schoolvoorbeeld’ van architectuur & inrichting die een mooi geheel vormen.

Flexibele leeromgevingen met meubilair dat uitnodigt tot communicatie, en aanzet tot creativiteit en overleg. Daar was de directie van de Talentenschool naar op zoek.

Door de duidelijke basisstructuur was er ruimte om te werken met flexibele, puzzelbare meubelvormen die leiden tot een prachtig geheel waar je overal kan komen tot communicatie, kennisoverdracht en overleg.

Bovendien is het kleurenpallet van de inrichting volledig afgestemd op de architectuur van het gebouw waardoor ze samen een mooi geheel vormen.

 

In dit project gebruikten we volgende Dox-originals

Vanuit een duidelijke basisstructuur is er ruimte om het meubilair telkens anders te schikken.

Hierdoor creëer je een flexibele leeromgeving waar leerlingen hun talenten volop kunnen ontwikkelen.

Het kleurenpallet van de inrichting is volledig afgestemd op de architectuur van het gebouw.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Dox, een combinatie van ervaring, vakkennis en vernieuwing!

Contacteer ons