BuSo Spermalie, campus De Polder – Brugge

Secundaire scholen

“Lorem ipsum dolor sit amet”

Naam Voornaam Functie, Bedrijf/School, locatie

In dit project gebruikten we volgende Dox-originals

BuSO Spermalie is een school voor jongeren met autisme, een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis. “Onze klassen bestaan uit 6 à 7 leerlingen, dus we waren op zoek naar een andere inrichting dan de typische secundaire scholen” aldus Bert Dekeyzer (coördinerend directeur ondersteunende diensten)

Dox ontwikkelde een tafel speciaal voor onze leerlingen: een bureau, we noemden het ‘Huisje Weltevree’  (het lijkt op een huisje) waarvan je de zijkanten omhoog of omlaag kan klappen, naargelang het aantal prikkels dat je achterwege wilt laten.” – Bert Dekeyzer-

‘Huisje Weltevree’ is het mooiste voorbeeld van hoe we kunnen inspelen op de specifieke noden en onderwijsbehoeften van de jongere en we kunnen switchen van een bijna prikkelvrije werkplek tot een werkplek die meer interactie toelaat met medeleerlingen en leerkrachten,”

-Joke Boydens, Trajectbegeleider onderwijs-

Door de combinatie van natuur en de juiste sfeer in de klassen,
merkten we dat de leerlingen heel wat rustiger waren op school en hadden we minder moeilijke situaties.

-Bert Dekeyzer, Coördinerend directeur ondersteunende diensten-

Dox, een combinatie van ervaring, vakkennis en vernieuwing!

Contacteer ons