Boeiende on-demand webinars voor onderwijsvernieuwers!

Deze webinars in z’n geheel, alsook de onderdelen ervan, de afgebeelde foto’s, tekeningen, tekst, en ook de de ontwerpen en producten gereproduceerd in de webinars, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Dox of aan derden waarmee Dox contractuele afspraken heeft.
Het exploiteren, communiceren of het op enigerlei wijze reproduceren van ontwerpen, beelden of tekst is verboden behoudens schriftelijke toestemming van Dox.
Deze webinars bevatten daarenboven vertrouwelijke informatie. De gebruiker is dan ook niet gerechtigd om de informatie die via deze webinars wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, over te maken aan derden behoudens schriftelijke toestemming van Dox.”