Ga aan de slag met de ‘kleuterklas van de toekomst’

Wat fijn dat je van start gaat met de ‘kleuterklas van de toekomst’! 

Om vlot aan de slag te gaan met jouw nieuwe klasinrichting geeft Monique Smeets (praktijklector Thomas More) jou enkele tips en tricks mee in onderstaand webinar! 

Veel succes én plezier in jouw nieuwe klas! 

Deze webinar in z’n geheel, alsook de onderdelen ervan, de afgebeelde foto’s, tekeningen, tekst, en ook de de ontwerpen en producten gereproduceerd in de webinar, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Dox of aan derden waarmee Dox contractuele afspraken heeft.
Het exploiteren, communiceren of het op enigerlei wijze reproduceren van ontwerpen, beelden of tekst is verboden behoudens schriftelijke toestemming van Dox.
Deze webinar bevat daarenboven vertrouwelijke informatie. De gebruiker is dan ook niet gerechtigd om de informatie die via deze webinar wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, over te maken aan derden behoudens schriftelijke toestemming van Dox.”