Kleuters uitdagen in een futureproof leeromgeving?

Kleuterklas van de toekomst: een revolutionair nieuwe Dox-original!

De kleuterklas van de toekomst is als geheel en in haar onderdelen beschermd door het Europese modellenrecht en het auteursrecht.
Dox zal optreden tegen iedere vorm van namaak.

Een innovatieve kleuterklasinrichting die ‘future proof’ is.

Onze maatschappij verandert. Wat we aanbieden naar kleuters toe ook:
Dit nieuwe kleuterklasconcept geeft hier een krachtig antwoord op,
en is bovendien flexibel en abstract genoeg om in gebruik mee te evolueren.

Het straalt rust, eenvoud en soberheid uit en geeft kleuters zo de nodige kansen tot inspiratie,
creativiteit en eigen impulsen in een prikkelarme omgeving.

Kleuterruimtes volledig herdacht:

Een vernieuwende inrichting die zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij kleuters aanmoedigt.
Dit nieuwe Dox-original ontwerp stelt leerkrachten in staat om kleuters op een creatieve wijze mee te nemen in de aangeboden thematische projecten, ze te verrassen én te verwonderen.

Activiteiten die wat meer
ruimte innemen?

Geen probleem voor deze opstelling! Er komt immers voldoende ruimte vrij dankzij slimme inplanting van een centraal eiland.
Inzetbaar zowel binnen de eigen klasgroep als in de naaste omgeving.
Kortom, een wereld van mogelijkheden voor het kleuteronderwijs van vandaag én morgen.

Wist je dat…

Er momenteel een boeiend onderzoeksproject loopt rond de kleuterklas van de toekomst?

Vanuit de samenwerking ‘partner in education‘ zetten Dox & Thomas More een pop-up klas bij Basisschool Ursuline in Mechelen. Studenten kleuteronderwijs van Thomas More toetsen in de pop-up klas verschillende onderzoeksvragen af in de praktijk.

Meer weten over dit samenwerkingsproject? 

Ik wens meer info!

Dox, een combinatie van ervaring, vakkennis en vernieuwing!

Contacteer ons